Ewa Kaczmarz
Ewa Kaczmarz
11 marca 2020 Blog/ Poradnik HR Managera Jak skutecznie motywować pracowników?

Jak skutecznie motywować pracowników?

Autor: Ewa Kaczmarz
Jak skutecznie motywować pracowników?

SPIS TREŚCI

  1. {{heading.text}}

Postawione w tytule pytanie nie bez przyczyny nieustannie przewija się przez artykuły, czasopisma i portale biznesowe. Motywacja pracowników wciąż pozostaje popularnym trendem wśród pracodawców, kierowników firm oraz menedżerów działów HR.

Należycie zmotywowany zespół wykazuje większą inicjatywę, a także pracuje bardziej wydajnie i z entuzjazmem podchodzi do wykonywanych obowiązków. Odpowiednia motywacja to również wartość dla samego pracownika, który chętniej przychodzi do pracy, co daje mu pewien komfort psychiczny i energię.

Co to jest motywacja

Jak wzbudzić i jak podtrzymać motywację wśród pracowników? W psychologii motywacja rozumiana jest jako stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, lub wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. W uproszczeniu motywacja pracowników to poziom energii, zaangażowania i kreatywności, które firmy wnoszą oni swoją pracę. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne skuteczne sposoby motywowania pracowników. Pamiętajmy, że należy poznać potrzeby pracowników i podjąć działania na różnych obszarach, ponieważ motywacja jest stanem zależnym od różnych czynników. Wynagrodzenie oczywiście jest ważne, jednak w myśl teorii motywacji F. Herzberga po osiągnięciu danego pułapu wynagrodzenia, podwyżka nie jest pierwszym czynnikiem wpływających na zadowolenie pracy. Dla pracowników istotne są również inne motywatory tj. możliwość rozwoju, benefity oraz atmosfera i warunki pracy. Przedstawiamy 7 porad, jak motywować pracowników zatrudnionych w Twojej firmie.

Inwestuj w rozwój

Skutecznym sposobem na motywacji pracowników do pracy jest zapewnienie im możliwości do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji. Można robić to na różne sposoby – finansować lub dofinansowywać szkolenia, udział w konferencjach czy wydarzeniach branżowych bądź zorganizować opłacane przez firmę kursy językowe. Niektóre firmy decydują się też na finansowanie studiów zatrudnionym u siebie osobom. Dobrym pomysłem jest także stworzenie w biurze biblioteki z książkami i czasopismami z branży, w której działamy, oraz z pozycjami z zakresu zarządzania, przywództwa oraz metodologii lean. Inny sposób na edukowanie załogi stanowi też organizowanie cyklicznych szkoleń wewnętrznych, które wspierają swobodny przepływ wiedzy w firmie. Zapewniając pracownikom możliwość rozwoju budujesz w nich poczucie, że firma nie boi się w nich inwestować i stwarza możliwość rozwoju zapewniając warunki do zdobywanie wiedzy oraz rozwijania kompetencji. Naturalnym następstwem takiego działania jest entuzjazm i większa chęć do pracy, które przekładają się na lepsze samopoczucie pracownika. Rzecz jasna, wszystkie wymienione wyżej sposoby na zwiększenie motywacji, a w efekcie osiągnięć pracownika wymagają od pracodawcy poniesienia pewnych kosztów. Najważniejsze jest jednak to, że powinieneś jednak spojrzeć na nie jak na inwestycję w człowieka i jego rozwój, dzięki której firma zyskuje coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników.

Nagradzaj sukcesy

Ludzie zazwyczaj lubią wyzwania, lubią również otrzymywać nagrody. Tę cechę ludzkiej natury chętnie wykorzystują pracodawcy, motywując pracowników rozmaitymi bonusami czy premiami przyznawanymi w zamian za wykonanie dodatkowych zadań lub osiągnięcie określonych wyników. W każdej firmie znaleźć możemy ludzi, którzy związani są z nią od wielu lat – najważniejsze, aby mimo upływu czasu czuli się oni tak samo zmotywowani do pracy jak na początku swojej kariery.

Motywatory pozafinansowe

Warto zwrócić na dostępne sposoby jak motywować pracowników, które nie będą wymagały od nas wkładu finansowego. Motywatory finansowe są oczywiście też bardzo istotne, lecz nie powinniśmy zapominać o tym, że nasi pracownicy mają potrzebę bycia szanowanym i uznanym przez szefa czy menedżera. Motywowanie pracownika przy użyciu tylko i wyłącznie pieniędzy może nie dać takich efektów, jakich będziemy oczekiwać. Przyznana pracownikowi nagroda w postaci pochwały w obecności całego zespołu sprawia, że czuje się on bardziej doceniony zachęca go to do stawiania sobie coraz bardziej ambitnych celów i osiągania kolejnych sukcesów. Twoja reakcja na każde wykonane zadanie ma także wpływ na lojalność pracownika wobec Ciebie. Podobne zadanie ma danie pracownikowi możliwości brania udziału w rozwoju firmy, poprzez możliwość zgłaszania swoich pomysłów i uwag dotyczących działania biznesu. Jeśli szef bierze podpowiedzi swoich pracowników pod uwagę i wdraża najlepsze z nich, zaangażowanie i poczucie przynależności do grupy wśród pracowników wzrasta.

System premiowy

Najczęściej wybierane sposoby motywacji pracowników opierają się na motywatorach finansowych. Po pierwsze, aby premie spełniły swoją rolę, powinny bazować na tzw. pozytywnej motywacji pracowników, czyli system powinien być skonstruowany tak, aby jedynie nagradzać pracownika za pewne osiągnięcia. Negatywne motywowanie pracowników uważane jest za przestarzałe zarządzanie i obniża skuteczność. Zamiast karać za brak wyników, pozwólmy, aby brak nagrody stał się dla pracownika wystarczającą karą. Po drugie pamiętaj o wypłacaniu nagród w krótkim czasie od wykonania zadania, za które chcesz wyróżnić pracownika. Dzięki temu w jego głowie utrwali się związek między zrealizowanym celem a premią. Co ważne – nawet najbardziej korzystny system nagród nie przełoży się na lepsze motywowanie pracowników, jeśli reguły jego działania zostaną przedstawione w niejasny sposób. Oznacza to, że zasady przyznawania nagród i premii w firmie muszą być precyzyjnie określone i wyjaśnione wszystkim pracownikom w organizacji oraz spisane w dostępnym dla każdego dokumencie. Pamiętaj, im bardziej wartościowa nagroda tym bardziej wpływa ona na motywowanie pracowników do realizacji swoich zadań i osiągania efektów. W przypadku braku regularności i jasności zasad, zauważalny będzie także brak efektów takiego systemu.

nagroda - sposób na motywowanie pracowników

Pomyśl o benefitach

Powszechnym narzędziem do podnoszenia motywacji do pracy są benefity dla pracowników. Z powodzeniem stosuje je obecnie wiele organizacji. Pracownicy bardzo cenią sobie świadczenia pozapłacowe, które mogą korzystnie wpłynąć na różne aspekty ich życia – od zdrowia, przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, aż po aktywność fizyczną. Rynek benefitów motywacyjnych jest bardzo rozbudowany, dlatego wybór odpowiednich świadczeń może stanowić spore wyzwanie. Nie mniej jednak, należy poświęcić temu tematowi sporo uwagi, ponieważ w przypadku wybrania odpowiedniego pakietu benefitów, może on przynieść nam wiele korzyści i przełożyć się na lepszą pracę naszych podwładnych.

Jakie benefity dla pracowników wybrać?

Przy opracowaniu oferty benefitów dla pracowników należy przede wszystkim wziąć pod uwagę ich potrzeby. Najlepiej przeprowadzić w firmie specjalną ankietę, w której oddamy głos zatrudnionym osobom i pozwolimy im wypowiedzieć się, jakich benefitów oczekują. Tylko świadczenia zgodne z potrzebami pracowników będą przez nich chętnie wykorzystywane i rzeczywiście zwiększą ich zaangażowanie, efektywność działań oraz podniosą motywację do wykonywania obowiązków służbowych. Dobrą praktyką jest stosowanie takich benefitów, z których pracownik może korzystać w miejscu pracy (np. dofinansowanie posiłków przez pracodawcę). Dzięki temu budujesz skojarzenie otrzymanego benefitu ze sferą zawodową.

Zadbaj o odpowiednie warunki pracy

Bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na motywację pracowniczą, są również warunki zatrudnienia, jakie zapewniasz w pracy. Oznacza to, że stan środowiska pracy ma bezpośrednie przełożenie na wykonywanie codziennych zadań przez pracownika. Jako przełożony nie zapominaj, że obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie pracownikom narzędzi niezbędnych do pracy. Należy zwrócić uwagę na to, aby zespół mógł szybko i sprawnie wypełniać swoje obowiązki, dlatego zrób wszystko, by mu to ułatwić. Nie zaszkodzi co jakiś czas zapytać o to, czy pracownik jest zadowolony z aktualnie używanego sprzętu i stanowiska pracy. Istotna jest też dbałość o całokształt miejsca, w którym mieści się firma. Staraj się tak urządzić biuro lub pomieszczenia socjalne, aby były wygodne i funkcjonalne, a także by stanowiły przestrzeń, w której po prostu dobrze się przebywa i wykonuje swoją pracę.

Przyjazne środowisko pracy

W przyjaznym miejscu pracuje się lepiej. Zadbaj też o pomieszczenie, w którym pracownicy będą mieli możliwość odpoczynku, zebrania myśli czy spokojnej rozmowy. Pamiętaj o zapewnieniu im dostępu do kuchni wyposażonej w urządzenie do podgrzewania jedzenia, lodówkę oraz napoje takie, jak woda, kawa i herbata. Jeśli pracownik czuje, że pracodawca o niego dba i zna jego potrzeby, wówczas ma poczucie, że jest ważny dla firmy i ma większą chęć do wykonywania codziennych zadań.
Przeczytaj także: Employer branding, czyli jak budować wizerunek dobrego pracodawcy

Buduj dobre relacje z pracownikami

Ważnym czynnikiem motywowania pracowników jest dobra komunikacja, budowanie z nimi relacji głębszej niż ta oparta na wydawaniu poleceń i przyjmowaniu raportów z pracy. Jeśli zarządzasz zespołem i organizacją, pamiętaj że każdą strukturę budują przede wszystkim ludzie. Twoi pracownicy mają potrzebę uznania, przynależności i bezpieczeństwa. Buduj w pracowniku poczucie własnej wartości.

Sposób komunikacji góra-dół ma znaczenie

Jeśli skuteczne motywowanie pracowników jest dla Ciebie istotne, podkreślaj, że jesteś do dyspozycji zespołu i że jego członkowie mogą przyjść do ciebie, gdy będą mieli jakiś problem lub trudności w pracy. Pomoc w rozwiązywaniu problemów to podstawa w budowaniu wzajemnego zaufania. Wprowadź zwyczaj cyklicznych, indywidualnych spotkań z pracownikami, podczas których zapytasz o ich przemyślenia, oczekiwania względem firmy i swojej pracy. W dużym zakładzie bardzo ciężko jest poznać potrzeby każdej z osób, więc indywidualne rozmowy pozwolą na lepszą komunikację na linii szef-pracownicy. Dbaj o regularny feedback osiągnięć każdego członka zespołu. Nie bój się mówić o tym, co można zrobić lepiej, ale przede wszystkim – chwal i punktuj wszelkie sukcesy swoich pracowników. Staraj się słuchać tego, co mają do powiedzenia. To nie tylko kwestia cennej informacji zwrotnej, jaką możesz otrzymać podczas takiej rozmowy. W ten sposób pokazujesz swoim podwładnym, że stanowią prawdziwą wartość dla firmy, a to – naprawdę motywuje do działania.motywowanie pracowników - rozmowa z przełożonym

Projektuj ścieżki kariery

Budowanie relacji z pracownikiem pomoże Ci również wdrożyć inny sposób na podniesienie motywacji. Pracownik jest zaangażowany i z chęcią wykonuje swoje zadanie, kiedy wie, po co je wykonuje i ma świadomość większego celu, który za nimi stoi. Dlatego tak ważne jest organizowanie zadań pracowników w oparciu o cele całej firmy. To jednak nie wszystko. Z punktu widzenia podwładnego wykonywanie określonych zadań to nie tylko praca na rzecz organizacji, ale także rozwój własnych umiejętności. Staraj się przydzielać zadania poszczególnym osobom w sposób przemyślany, tak, by korespondowały z ich kompetencjami. Nie bój się pytać pracowników o ich plany, ambicje i pasje. W ten sposób będziesz mógł dobrze zaplanować ich rozwój w swojej firmie. Zaakceptuj fakt, że ambitni ludzie nie chcą tkwić latami na jednym stanowisku. Stwórz im możliwości, by stopniowo poszerzali swoje kompetencje, podejmując się coraz to nowych wyzwań, co dodatkowo motywuje do pracy i realizowania kolejnych zadań.

Dbaj o integrację w zespole

W zwiększaniu motywacji obok relacji na linii podwładny-pracownik równie ważne są stosunki między członkami zespołów. Nie powinno to być zaskoczeniem dla nikogo, każdy z nas bowiem chętniej i wydajniej pracuje w otoczeniu osób, wśród których czuje się dobrze i swobodnie. Dobra atmosfera wśród zatrudnionych buduje też kulturę solidarności oraz wzajemnej odpowiedzialności za dobrze wykonaną pracę całego zespołu. Porozumienie między pracownikami niweluje prawdopodobieństwo stresujących konfliktów, przyczynia się do lepszego porozumienia i sprawnej współpracy.

Imprezy integracyjne i wspólne wyjazdy

Motywowanie pracowników do pracy to także spotkania, wyjazdy i imprezy – to nie tylko czas na dobrą zabawę, lecz naturalne sytuacje do zacieśniania więzi. Daj pracownikom pretekst do wspólnego spędzania czasu. Niech pokój socjalny lub salka konferencyjna w pracy od czasu do czasu stanie się pokojem gier i zabaw. Może dofinansowany przez Ciebie posiłek spożywany codziennie we wspólnej kuchni będzie doskonała okazją do rozmowy? A może organizacja firmowego kiermaszu charytatywnego zjednoczy Waszą załogę? Na te pytania będziesz znał odpowiedź, jeśli… lepiej poznasz swoich pracowników dowiesz się więcej o ich zainteresowaniach oraz charakterach.

grupa osób w pracy

Miej realny wpływ na motywację pracowników

Istnieje naprawdę sporo sposobów na to, jak motywować pracowników do pracy w swojej firmie. Wiele z nich opiera się jednak na zaangażowaniu w budowanie więzi z pracownikiem, poznaniu oraz zrozumieniu jego indywidualnych potrzeb. Sukces zależy od mądrego wykorzystania tej wiedzy w planowaniu pracy całego przedsiębiorstwa i zarządzaniu nim. Prawda jest taka, że motywacja wśród twoich pracowników wzrośnie sama, jeśli przestaniesz myśleć o nich w kategorii zasobu, a zaczniesz w kategorii partnerów we współdziałaniu.

1A. Przewoźna-Krzemińska, Aspekty motywacji wpływające na zaangażowanie pracowników w organizacja, Humanizacja pracy, 2014, s. 75.

0 komentarz
Share via