Ewa Kaczmarz
Ewa Kaczmarz
11 marca 2020 Blog/ Poradnik HR Managera Jak skutecznie motywować pracowników?

Jak skutecznie motywować pracowników?

Autor: Ewa Kaczmarz
Jak skutecznie motywować pracowników?

SPIS TREŚCI

  1. {{heading.text}}

Postawione w tytule pytanie nie bez przyczyny nieustannie przewija się przez artykuły, czasopisma i portale biznesowe. Motywacja pracowników wciąż pozostaje popularnym trendem wśród pracodawców, kierowników firm oraz menedżerów działów HR.

Należycie zmotywowany zespół wykazuje większą inicjatywę, a także pracuje bardziej wydajnie i z entuzjazmem podchodzi do wykonywanych obowiązków. Odpowiednia motywacja to również wartość dla samego pracownika, który chętniej przychodzi do pracy, co daje mu pewien komfort psychiczny i energię.

Co to jest motywacja

Jak wzbudzić i jak podtrzymać motywację wśród pracowników? W psychologii motywacja rozumiana jest jako stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, lub wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. W uproszczeniu motywacja pracowników to poziom energii, zaangażowania i kreatywności, które firmy wnoszą oni swoją pracę. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne skuteczne sposoby motywowania pracowników. Pamiętajmy, że należy poznać potrzeby pracowników i podjąć działania na różnych obszarach, ponieważ motywacja jest stanem zależnym od różnych czynników. Wynagrodzenie oczywiście jest ważne, jednak w myśl teorii motywacji F. Herzberga po osiągnięciu danego pułapu wynagrodzenia, podwyżka nie jest pierwszym czynnikiem wpływających na zadowolenie pracy. Dla pracowników istotne są również inne motywatory tj. możliwość rozwoju, benefity oraz atmosfera i warunki pracy. Przedstawiamy 7 porad, w jaki sposób możesz motywować do pracy osoby zatrudnione w swojej firmie.

Inwestuj w rozwój

Skutecznym sposobem na motywacji pracowników jest zapewnienie im możliwości do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji. Można robić to na różne sposoby – finansować lub dofinansowywać szkolenia, udział w konferencjach czy wydarzeniach branżowych bądź zorganizować dla pracowników kursy językowe. Niektóre firmy decydują się też na finansowanie studiów zatrudnionym u siebie osobom. Dobrym pomysłem jest także stworzenie w biurze biblioteki z książkami i czasopismami z branży, w której działamy, oraz z pozycjami z zakresu zarządzania, przywództwa oraz metodologii lean. Inny sposób na edukowanie załogi stanowi też organizowanie cyklicznych szkoleń wewnętrznych, które wspierają swobodny przepływ wiedzy w firmie. Zapewniając pracownikom możliwość rozwoju budujesz w nich poczucie, że firma nie boi się w nich inwestować i stwarza możliwość rozwoju zapewniając warunki do zdobywanie wiedzy oraz rozwijania kompetencji. Naturalnym następstwem takiego działania jest entuzjazm i większa chęć do pracy, które przekładają się na lepsze samopoczucie pracownika. Rzecz jasna, wszystkie wymienione wyżej sposoby na zwiększenie motywacji, a w efekcie osiągnięć pracownika wymagają od pracodawcy poniesienia pewnych kosztów. Powinieneś jednak spojrzeć na nie jak na inwestycję w człowieka i jego rozwój, dzięki której firma zyskuje coraz lepiej wykwalifikowanych pracowników.

Nagradzaj sukcesy

Ludzie zazwyczaj lubią wyzwania, lubią również otrzymywać nagrody. Tę cechę ludzkiej natury chętnie wykorzystują pracodawcy, motywując pracowników rozmaitymi bonusami czy premiami przyznawanymi w zamian za wykonanie dodatkowych zadań lub osiągnięcie określonych wyników. W tym przypadku nie chodzi tu jedynie o korzyści czysto finansowe. Przyznana pracownikowi nagroda za osiągnięte wyniki stanowi dla niego wyróżnienie i pochwałę, dlatego zachęca go do stawiania sobie coraz bardziej ambitnych celów i osiągania kolejnych sukcesów. Tworząc taki system w swojej organizacji, musisz jednak pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze aby premie spełniły swoją rolę, powinny bazować na tzw. pozytywnej motywacji pracowników, czyli system powinien być skonstruowany tak, aby jedynie nagradzać pracownika za pewne osiągnięcia. Negatywne motywowanie pracowników obniża skuteczność, dlatego lepiej nie karać ich za brak wyników. Brak nagrody będzie dla nich wystarczającą karą. Po drugie pamiętaj o wypłacaniu nagród w krótkim czasie od wykonania zadania, za które chcesz wyróżnić pracownika. Dzięki temu w jego głowie utrwali się związek między zrealizowanym celem a premią. Co ważne – nawet najbardziej korzystny dla pracowników system nagród nie przełoży się na ogólną motywację pracowników, jeśli reguły jego działania zostaną przedstawione w niejasny sposób. Oznacza to, że zasady przyznawania nagród i premii w firmie muszą być precyzyjnie określone i wyjaśnione wszystkim pracownikom w organizacji oraz spisane w dostępnym dla każdego dokumencie. Pamiętaj, m.in. bardziej wartościowa nagroda tym silniejsza motywacja pracownika do realizacji swoich zadań i osiągania efektów.

Pomyśl o benefitach

Powszechnym narzędziem do podnoszenia motywacji są benefity. Z powodzeniem stosuje je obecnie wiele organizacji. Pracownicy bardzo cenią sobie świadczenia pozapłacowe, które mogą korzystnie wpłynąć na różne aspekty ich życia – od zdrowia, przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, aż po aktywność fizyczną. Rynek benefitów motywacyjnych jest bardzo rozbudowany, dlatego wybór odpowiednich świadczeń może stanowić spore wyzwanie. Przy opracowaniu oferty benefitów dla pracowników należy przede wszystkim wziąć pod uwagę ich potrzeby. Najlepiej przeprowadzić w firmie specjalną ankietę, w której oddamy głos zatrudnionym osobom i pozwolimy im wypowiedzieć się, jakich benefitów oczekują. Tylko świadczenia zgodne z potrzebami pracowników będą przez nich chętnie wykorzystywane i rzeczywiście zwiększą ich zaangażowanie, efektywność działań oraz podniosą motywację do wykonywania obowiązków służbowych. Dobrą praktyką jest stosowanie takich benefitów, z których pracownik może korzystać w miejscu pracy (np. posiłek dofinansowany przez pracodawcę). Dzięki temu budujesz skojarzenie otrzymanego benefitu ze sferą zawodową.

Zadbaj o odpowiednie warunki pracy

Bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na motywację pracowniczą, są również warunki zatrudnienia, jakie zapewniasz w miejscu pracy. Oznacza to, że stan środowiska pracy ma bezpośrednie przełożenie na wykonywanie codziennych zadań przez pracownika. Jako przełożony nie zapominaj, że obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie pracownikom narzędzi niezbędnych do pracy. W twoim interesie jest to, żeby zespół mógł szybko i sprawnie wypełniać swoje obowiązki, dlatego zrób wszystko, by mu to ułatwić. Nie zaszkodzi co jakiś czas zapytać pracownika o to, czy jest zadowolony z aktualnie używanego sprzętu i stanowiska pracy. Istotna jest też dbałość o całokształt miejsca, w którym mieści się firma. Staraj się tak urządzić biuro lub pomieszczenia socjalne, aby były wygodne i funkcjonalne, a także by stanowiły przestrzeń, w której po prostu dobrze się przebywa. W przyjaznym miejscu pracuje się lepiej. Zadbaj też o pomieszczenie, w którym pracownicy będą mieli możliwość odpoczynku, zebrania myśli czy spokojnej rozmowy. Pamiętaj o zapewnieniu im dostępu do kuchni wyposażonej w urządzenie do podgrzewania jedzenia, lodówkę oraz napoje takie, jak woda, kawa i herbata. Jeśli pracownik czuje, że pracodawca o niego dba, wówczas ma poczucie, że jest ważny dla firmy i ma większą chęć do wykonywania codziennych zadań.

Buduj dobre relacje z pracownikami

Ważnym czynnikiem motywowania podwładnych jest dobra komunikacja, budowanie z nimi relacji głębszej niż ta oparta na wydawaniu poleceń i przyjmowaniu raportów. Jeśli zarządzasz zespołem i organizacją, pamiętaj że każdą strukturę budują przede wszystkim ludzie. Twoi pracownicy mają potrzebę uznania, przynależności i bezpieczeństwa. Buduj w pracowniku poczucie własnej wartości.

Znaczenie ma również sposób komunikacji góra-dół. Podkreślaj, że jesteś do dyspozycji zespołu i że jego członkowie mogą przyjść do ciebie, gdy będą mieli jakiś problem lub trudności w pracy. Pomoc w rozwiązywaniu problemów to podstawa w budowaniu wzajemnego zaufania. Wprowadź zwyczaj cyklicznych, indywidualnych spotkań z pracownikami, podczas których zapytasz o ich przemyślenia i oczekiwania względem firmy. Dbaj o regularny feedback osiągnięć każdego członka zespołu. Nie bój się mówić o tym, co można zrobić lepiej, ale przede wszystkim – chwal i punktuj wszelkie sukcesy swoich pracowników. Staraj się słuchać tego, co mają do powiedzenia. To nie tylko kwestia cennej informacji zwrotnej, jaką możesz otrzymać podczas takiej rozmowy. W ten sposób pokazujesz swoim podwładnym, że stanowią prawdziwą wartość dla firmy, a to – naprawdę motywuje do działania.

Twoi pracownicy mają potrzebę uznania, przynależności i bezpieczeństwa. Buduj w pracowniku poczucie własnej wartości.

Znaczenie ma również sposób komunikacji góra-dół.

Podkreślaj, że jesteś do dyspozycji zespołu i że jego członkowie mogą przyjść do ciebie, gdy będą mieli jakiś problem lub trudności w pracy. To podstawa w budowaniu wzajemnego zaufania. Wprowadź zwyczaj cyklicznych, indywidualnych spotkań z pracownikami, podczas których zapytasz o ich przemyślenia i oczekiwania względem firmy. Dbaj o regularny feedback osiągnięć każdego członka zespołu. Nie bój się mówić o tym, co można zrobić lepiej, ale przede wszystkim – chwal i punktuj wszelkie sukcesy swoich pracowników. Staraj się słuchać tego, co mają do powiedzenia. To nie tylko kwestia cennej informacji zwrotnej, jaką możesz otrzymać podczas takiej rozmowy. W ten sposób pokazujesz swoim podwładnym, że stanowią prawdziwą wartość dla firmy, a to zachęca do zaangażowania się.

Twoi pracownicy mają potrzebę uznania, przynależności i bezpieczeństwa. Buduj w pracowniku poczucie własnej wartości.

Znaczenie ma również sposób komunikacji góra-dół.

Podkreślaj, że jesteś do dyspozycji zespołu i że jego członkowie mogą przyjść do ciebie, gdy będą mieli jakiś problem lub trudności w pracy. To podstawa w budowaniu wzajemnego zaufania. Wprowadź zwyczaj cyklicznych, indywidualnych spotkań z pracownikami, podczas których zapytasz o ich przemyślenia i oczekiwania względem firmy. Dbaj o regularny feedback osiągnięć każdego członka zespołu. Nie bój się mówić o tym, co można zrobić lepiej, ale przede wszystkim – chwal i punktuj wszelkie sukcesy swoich pracowników. Staraj się słuchać tego, co mają do powiedzenia. To nie tylko kwestia cennej informacji zwrotnej, jaką możesz otrzymać podczas takiej rozmowy. W ten sposób pokazujesz swoim podwładnym, że stanowią prawdziwą wartość dla firmy, a to zachęca do zaangażowania się.

Projektu ścieżki kariery

Budowanie relacji z pracownikiem pomoże Ci również wdrożyć inny sposób na podniesienie motywacji. Pracownik jest zaangażowany i z chęcią wykonuje swoje zadanie, kiedy wie, po co je wykonuje i ma świadomość większego celu, który za nimi stoi. Dlatego tak ważne jest organizowanie zadań pracowników w oparciu o cele całej firmy. To jednak nie wszystko. Z punktu widzenia podwładnego wykonywanie określonych obowiązków to nie tylko praca na rzecz organizacji, ale także rozwój własnych umiejętności. Staraj się przydzielać zadania poszczególnym osobom w sposób przemyślany, tak, by korespondowały z ich kompetencjami. Nie bój się pytać pracowników o ich plany, ambicje i pasje. W ten sposób będziesz mógł lepiej zaplanować ich rozwój w swojej firmie. Zaakceptuj fakt, że ambitni ludzie nie chcą tkwić latami na jednym stanowisku. Stwórz im możliwości, by stopniowo poszerzali swoje kompetencje, podejmując się coraz to nowych wyzwań. Dzięki temu będą chętnie przystępować do realizowania kolejnych zadań.

Dbaj o integrację w zespole

W zwiększaniu motywacji obok relacji na linii podwładny-pracownik równie ważne są stosunki między członkami zespołów. Nie powinno to być zaskoczeniem dla nikogo, każdy z nas bowiem chętniej i wydajniej pracuje w otoczeniu osób, wśród których czuje się dobrze i swobodnie. Dobra atmosfera wśród zatrudnionych buduje też kulturę solidarności oraz wzajemnej odpowiedzialności za dobrze wykonaną pracę całego zespołu. Porozumienie między pracownikami niweluje prawdopodobieństwo stresujących konfliktów, przyczynia się do lepszego porozumienia i sprawnej współpracy.

Organizuj imprezy integracyjne i wspólne wyjazdy. To nie tylko czas na dobrą zabawę, lecz naturalne sytuacje do zacieśniania więzi. Daj pracownikom pretekst do wspólnego spędzania czasu. Niech pokój socjalny lub salka konferencyjna od czasu do czasu stanie się pokojem gier i zabaw. Może dofinansowany przez Ciebie posiłek spożywany codziennie we wspólnej kuchni będzie doskonała okazją do rozmowy? A może organizacja firmowego kiermaszu charytatywnego zjednoczy Waszą załogę? Na te pytania będziesz znał odpowiedź, jeśli… lepiej poznasz swoich pracowników dowiesz się więcej o ich zainteresowaniach oraz charakterach.

Istnieje naprawdę sporo sposobów na to, byś zwiększył motywację do pracy w swojej firmie. Wiele z nich opiera się jednak na zaangażowaniu w budowanie relacji z pracownikiem, poznaniu oraz zrozumieniu jego indywidualnych potrzeb. I mądrym wykorzystaniu tej wiedzy w planowaniu pracy całego przedsiębiorstwa. Prawda jest taka, że motywacja wśród twoich pracowników wzrośnie sama, jeśli przestaniesz myśleć o nich w kategorii zasobu, a zaczniesz w kategorii partnerów we współdziałaniu.

1A. Przewoźna-Krzemińska, Aspekty motywacji wpływające na zaangażowanie pracowników w organizacja, Humanizacja pracy, 2014, s. 75.

0 komentarz
Share via